Οργάνωση

Ασπροβάλτας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής ομαδάρχης: Γεώργιος Ευθυμίου ή Κυπαρρίσης

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

15-3-1945 μέχρι 31-8-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/1972, 6/1973

ΒΔ / ΠΔ

174/23-2-1973 (ΦΕΚ 54/Α΄/14-3-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 64 ΕΑΟ Ασπροβάλτας, ΕΑΟ Ανεξάρτητο Τμήμα Κολούρα Φραγκίσκου, ΕΟΠΔ 503, ΕΟΠΔ Πλούτων, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, ΕΑΟ Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ασπροβάλτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία