Οργάνωση

Αρχηγείον Εθνικών Αντάρτικων Ομάδων Γκοτζά-Ορμάν-Νέστου

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Καρανάσιος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μάρτιος 1943 μέχρι Μάρτιος 1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νέστος, Χρυσούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία