Οργάνωση

Αραπαντώνη

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (β΄κατηγορίας): Σταύρος Αραπαντώνης

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

25-8-1945 μέχρι 31-12-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

25/1972, 12/1974

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ 1315/17-12-1974 (ΦΕΚ 483/90/889448/Β' )

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 65 ΕΑΟ Ανωγείων Λακωνίας, 66 ΕΑΟ Μυστρά, 67 ΕΑΟ Ομάς Αντιστάσεως Λεωνιδίου, 68 ΕΑΟ Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας, 69 ΕΑΟ Απόσπασμα Τσέκερη, 70 Σ. Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος