Οργάνωση

Αποστολή εισβάλουσα εις Ήπειρον προς ενίσχυσιν του Στρατηγού Ζέρβα

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Χατζαρούλας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 50 Αποστολής εισβαλούσης εις Ήπειρον προς ενίσχυσιν του Στρατηγού Ζέρβα Ν.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος