Οργάνωση

Απόσπασμα Τσέκερη

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (β΄κατηγορίας): Δημήτριος Τσέκερης ή Κωνσταντακόπουλος, ομαδάρχης: Θεοφάνης Τσέκερης ή Κωνσταντακόπουλος

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

1-6-1945 μέχρι 22-2-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

38/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-2-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 65 ΕΑΟ Ανωγείων Λακωνίας, 66 ΕΑΟ Μυστρά, 67 ΕΑΟ Ομάς Αντιστάσεως Λεωνιδίου, 68 ΕΑΟ Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας, 69 ΕΑΟ Απόσπασμα Τσέκερη, 70 Σ. Αραπαντώνη, Φάκελος 30 ΕΟΠΔ Γιαπιτζόγλου, ΕΟΠΔ Ζεύς, Γουέδερ, Στιβ Μπιλ, ΕΟΠΔ Ευβοίας, ΕΑΟ Τσέκερη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος