Οργάνωση

Απόλλων

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Άλκης Δελμούζος (15-6-1943 μέχρι 26-6-1944), Παναγιώτης Δελμούζος (15-6-1943 μέχρι 30-6-1944), συνταγματάρχης Στέφανος Δούκας (26-6-1944 μέχρι 12-3-1945), Γεώργιος Καζακόπουλος (8-2-1943 μέχρι 3-1944), Ηλίας Στεργιόπουλος (1-2-1944 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

61/19-1-1953 32/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 8 Οργάνωση Απόλλων.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 58 έως 88.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα