Οργάνωση

Ανταρτικόν Σώμα Κακοδικείου Σελίνου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Ξενάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιανουάριος 1942 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΟΚ ΣΕΛΙΝΟΥ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ-ΕΟΕ Σελίνου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σέλινο (επαρχία)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη