Οργάνωση

Ανταρτικαί Ομάδες ΕΑΟ και ΕΟΠΔ Ανωγείων (Κεφαλογιάννης)

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1942-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

19/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ ΕΟΠΔ Ανωγείων Κεφαλογιάννη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ψηλορείτης Ρεθύμνου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη