Οργάνωση

Ανωγείων Λακωνίας Μενούτη

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Γεώργιος Μενούτης κτηματίας, εφ. εξ απονομής ανθυπολοχαγός

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

20-4-1945 μέχρι 30-10-1945 και 7-11-1946 μέχρι 19-2-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

17/1971, 24/1971, 19/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 65 ΕΑΟ Ανωγείων Λακωνίας, 66 ΕΑΟ Μυστρά, 67 ΕΑΟ Ομάς Αντιστάσεως Λεωνιδίου, 68 ΕΑΟ Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας, 69 ΕΑΟ Απόσπασμα Τσέκερη, 70 Σ. Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ανώγεια Λακωνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος