Οργάνωση

Ανεξάρτητος ομάς Μηλιτσοπούλου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Ανεξάρτητος ομαδάρχης: Θεόδωρος Μηλιτσόπουλος ή Μελιτσόπουλος

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1-10-1947 μέχρι 30-3-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

19/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετροπούλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αμαλιάδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος