Οργάνωση

Ανεξάρτητον Τμήμα Περιφέρειας Λαρίσης Βόλου

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Αρχιμανδρίτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

15-5-1945 μέχρι 31-12-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

46/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ανεξάρτητο Τμήμα Περιφέρειας Λαρίσης Βόλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λάρισα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία