Οργάνωση

Ανεξάρτητον Τάγμα ΣΕΝ Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης

Τύπος

Αρχηγός

Αγησίλαος Μπάρλας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

6-3-1945 μέχρι 4-4-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ανεξάρτητον Τάγμα ΣΕΝ Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία