Οργάνωση

Ανεξάρτητο Τάγμα Κυδωνίας / Κυδωνίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ιωάννης Βελεγρής ταγματάρχης

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Γαλάνης, κτηματίας Ελευθέριος Βολάνης, ανθ/στης Χωροφυλακής Κων/νος Φεραρόλης, εφ. υπολ/γος πυρ. Γεώργιος Παπίλαρης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1941 μέχρι 28-5-1945 (διαφορετική από την περίοδο ως ΕΑΟ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

45/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/ 19-12-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ ΕΟΕ Κισσάμου Ντιγριντής, 80 ΕΑΟ ΕΟΕ Κυδωνίας Βελεγρή.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κυδωνία Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη