Οργάνωση

Αλμυρού

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Ιωάννης Κοντούρης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

1-2-1945 μέχρι 12-12-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20/1971

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση 643/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 43 ΕΑΟ Αλμυρού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αλμυρός

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία