Οργάνωση

Αιτωλοακαρνανίας

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Λάμπρος Αντωνίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 213/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 6 ΕΟΠΔ Θράκης, Δ. Θράκης, Διδυμοτείχου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΠΔ 379/83 Πρακτικά 91 Αστ. Πόλεων, 92 Χωροφυλακή.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αιτωλοακαρνανία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα