Οργάνωση

Αγωνιζομένη Ελλάς

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Πασχάλης Οικονομίδης έμπορος (1-6-1941 μέχρι 31-12-1944), Γεώργιος Βαφειάδης μηχανικός (28-10-1941 μέχρι 31-12-1944), Δημ. Κοντούρης αρχιτέκτονας (28-10-1941 μέχρι 31-12-1944)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

28-10-1941 μέχρι 31-12-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 389/1970

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 26 ΕΟΕ Αγωνιζομένη Ελλάς.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα