Οργάνωση

Άγνωστος Μεραρχία

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Λάβδας αντιστράτηγος (15-5-1941 μέχρι 20-7-1943), Βασίλειος Βραχνός (15-5-1941 μέχρι 29-9-1942 οπότε και συνελήφθη)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-5-1941 μέχρι 20-7-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

81/11-12-1953

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 29ης Δεκεμβρίου 1953 (ΦΕΚ 8/Α΄/14-1-1953)

ΒΔ 42/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-Χ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 18 ΕΟΕ-Χ (Γρίβας), Άγνωστος Μεραρχία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα