Οργάνωση

ΑΕΑΚ (Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνος Κρήτης)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ανδρέας Παπαδάκης αντισυνταγματάρχης (15-6-1941 μέχρι 31-7-1942), Ιωάννης Παϊζης ιατρός (15-6-1941 μέχρι 6-2-1943), Αριστομ. Καρακουλάκης δικαστικός (15-6-1941 μέχρι 31-7-1942), Ανδρέας Πολέντας (16-6-1941 μέχρι 22-12-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Ιωάννης Ιωαννίδης δικηγόρος (15-6-1941 μέχρι 20-7-1943 οπότε και τουφεκίστηκε)

Διοικούσα Επιτροπή: Ανδρέας Παπαδάκης, Ιωάννης Ιωαννίδης, Παναγιώτης Χαλακατεβάκης, Παύλος Πολέντας, Ανδρέας Κατάκης (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1941 μέχρι 20-7-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 21/1972

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 43 ΕΟΠΔ Βαφέ Αποκορώνου, ΕΟΠΔ Νεαπόλεως Λασιθίου, ΑΕΑΚ, ΕΟΠΔ Ιεράπετρας, ΕΟΕ Σητείας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 97 ΑΕΑΚ, 98 ΕΟΚ Ηρακλείου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη