Οργάνωση

5/42 Σύνταγμα [Ευζώνων]. ΕΚΚΑ

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γενικός Αρχηγός: Δημήτριος Ψαρρός υποστράτηγος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Απρίλιος 1942 μέχρι Απρίλιος 1944

25-3-1943 μέχρι 17-4-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 1/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-3-1950)

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5/42 ΣΕ & ΕΚΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα Από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 5 ΕΑΟ 5/42 ΣΕ ΨΑΡΡΟΥ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28 5/42 (Συντ. Ευζώνων) Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28Α 5/42 ΣΕ Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29 ΕΟΕ ΕΚΚΑ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 32Α ΕΟΕ-ΕΚΚΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρούμελη ( από Δωρίδα, Φωκίδα, Παρνασσό, μέχρι Βοιωτία, όρος Κίρφη)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα