Οργάνωση

5/42 Σύνταγμα Ευζώνων-Αρχηγείον Βορείου Γκιώνας (5/42 ΣΕ-Β. Γκιώνας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένοι αρχηγοί: Γεώργιος Καϊμάρας υπολοχαγός πυροβολικού, Λουκάς Καϊμάρας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-3-1943 μέχρι 17-4-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5/42 ΣΕ & ΕΚΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 5 ΕΑΟ 5/42 ΣΕ ΨΑΡΡΟΥ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28 5/42 (Συντ. Ευζώνων) Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28Α 5/42 ΣΕ Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29 ΕΟΕ ΕΚΚΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Βόρεια Γκιώνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα