Οργάνωση

5/42 Σύνταγμα Ευζώνων-Αρχηγείον Τολοφώνος (5/42 ΣΕ-Τολοφώνος)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος αρχηγός: Ευθύμιος Παπαβασιλείου αντισυνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-3-1943 μέχρι 17-4-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή