Νομοθέτημα

Υπουργική απόφαση αριθ. 84300 - Καθορισμός δικαιολογητικών και λειτουργία Επιτροπών αναγνώρισης μέλους της Εθνικής Αντίστασης

Ημερομηνία

27/10/83

Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ Β΄621

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία