Νομοθέτημα

ΠΔ 40/2000 - Τροποποίηση του 379/1983 Π. Δ/ματος Επέκταση ευεργετημάτων Α.Ν. 971/1949 σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους

Ημερομηνία

23/02/00

Φ.Ε.Κ.

32

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία