Νομοθέτημα

ΠΔ 341/1984 - Σύσταση και απονομή Διπλώματος και Μεταλλίου Εθνικής Αντίστασης 1941-1945

Ημερομηνία

21/08/84

Φ.Ε.Κ.

120

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία