Νομοθέτημα

ΝΔ 936/1971 - Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ΝΔ 179/69 "περί Εθνικής Αντιστάσεως"

Ημερομηνία

22/07/71

Φ.Ε.Κ.

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία