Νομοθέτημα

ΝΔ 287/1974 - Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών προσωπικού του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

Ημερομηνία

23/01/74

Φ.Ε.Κ.

22

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία