Νομοθέτημα

Ν 2693/1999 - Μουσειακή προβολή και αρχεία της Εθνικής Αντίστασης

Ημερομηνία

23/03/99

Φ.Ε.Κ.

54

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία