Νομοθέτημα

N 1813/1988 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

08/11/88

Φ.Ε.Κ.

243

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία