Νομοθέτημα

Ν 1735/1987 - Προσλήψεις στη δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

11/11/87

Φ.Ε.Κ.

195

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία