Νομοθέτημα

Ν 1731/1987 - Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

09/09/87

Φ.Ε.Κ.

161

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found