Νομοθέτημα

Ν 1540/1985 - Ρύθμιση περιουσιών πολιτικών προσφύγων και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

10/04/85

Φ.Ε.Κ.

67

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found