Νομοθέτημα

Ν 1370/1944 - Περί ρυθμίσεως αναπηρικών ζητημάτων

Ημερομηνία

13/04/44

Φ.Ε.Κ.

82

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found