Νομοθέτημα

AN 905/1949 - Περί παρατάσεως προθεσμίας αναγνωρίσεως εθνικών ανταρτικών ομάδων και εθνικών οργανώσεων εσωτερικής αντιστάσεως

Ημερομηνία

22/03/49

Φ.Ε.Κ.

74

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found