Νομοθέτημα

ΑΝ 932/1949 - Περί διατάξεων αφορωσών την κατάστασιν των υπό των Αρχών Κατοχής εκτελεσθέντων στρατιωτικών μετεχόντων εθελοντικώς εις μυστικάς αποστολάς του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής

Ημερομηνία

12/04/49

Φ.Ε.Κ.

87

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found