Νομοθέτημα

ΑΝ 1854/1951 - Περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων

Ημερομηνία

23/06/51

Φ.Ε.Κ.

182

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found