Νομοθέτημα

ΑΝ 1562/1950 - Περί ιδρύσεως υπηρεσίας εφέδρων παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης

Ημερομηνία

29/10/50

Φ.Ε.Κ.

254

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found