Οργάνωση

ΕΔΕΣ Σουλίου υποτεταγμένης εις Γενικό Αρχηγείο ΕΑΟ ΕΔΕΣ Ζέρβα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος αρχηγός: Χρήστος Παπαδάτος.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Από 14-3-1944 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1973

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 226/1973

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 19Α Ελλάς Ελευθερία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σούλι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος