Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Χρήστος Λέρτας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

16/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 62 ΕΟΕ ΕΣ Λακωνίας, 63 ΕΑΟ-ΕΟΕ ΕΣ Τριφυλλίας-Ολυμπίας (Γ. Καραχάλιος), 64 ΕΔΕΣ Βορ. Ευβοίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΕΑΟ ΕΔΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Εύβοια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα