Οργάνωση

ΕΔΕΣ 2/39 Σύνταγμα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος αρχηγός Γεώργιος Ζορμπαλάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

13-4-1944 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/40/530543/27-1-1977 (ΦΕΚ 66/Β΄/3-2-1977)

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/20/530646/30-3-1979 (ΦΕΚ 386/Β΄/18-4-1979)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 120 ΕΟΕ Ελλάς Ελευθερία Άρτης και επαρχιών Βάλτου και Τριχωνίδος (Ζορμπαλάς Γ.).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος