Οργάνωση

Ανεξάρτητον Τμήμα Δημοπούλου Οργάνωσις Ορεινής Ναυπακτίας

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Δημόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-5-1941 μέχρι 31-12-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

4/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Δημοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ναυπακτία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα