Νομοθέτημα

ΝΔ 3851/1958 - Περί ρυθμίσεως στρατολογικών τινών ζητημάτων

Ημερομηνία

10/10/58

Φ.Ε.Κ.

159

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found