Νομοθέτημα

ΝΔ 1099/1972 - Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 6 του άρθρου 19 Ν.Δ. 179/1969 «περί Εθνικής Αντιστάσεως»

Ημερομηνία

24/01/72

Φ.Ε.Κ.

11

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία