Νομοθέτημα

Ν 4448/1964 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας

Ημερομηνία

29/12/64

Φ.Ε.Κ.

253

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found