Νομοθέτημα

Ν 2643/1998 - Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

28/09/98

Φ.Ε.Κ.

220

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found