Νομοθέτημα

Ν 2227/1994 - Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

11/08/94

Φ.Ε.Κ.

129

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία