Νομοθέτημα

Ν 1859/1989 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του κώδικα πολεμικών συντάξεων και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

09/06/89

Φ.Ε.Κ.

153

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία