Νομοθέτημα

Ν 1583/1985 - Συνταξιοδοτικά θέματα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984 και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

31/12/85

Φ.Ε.Κ.

222

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία