Νομοθέτημα

Ν 1543/1985 - Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, αποκατάσταση των αγωνιστών που διώχτηκαν για τα "κοινωνικά τους φρονήματα" και συνταξιοδότηση των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

26/04/85

Φ.Ε.Κ.