Νομοθέτημα

ΑΝ 1512/1950 - Περί μεταρρυθμίσεως των Νόμων περί συντάξεων του άμαχου πληθυσμού

Ημερομηνία

17/10/50

Φ.Ε.Κ.

235

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία