Ευεργέτημα

Συντάξεις σε όσους είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις σύμφωνα με το Ν 1285/1982 ή στο «Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι

Σχετικά Νομοθετήματα